Selasa, 15 Februari 2011

profil negara brunei Darussalam


PROFIL NEGARA
BRUNEI DARUSSALAM
1.      Ibu Kota : Bandar Seri Begawan
2.      Letak  :
v   Astronomis:
4 02’LU- 5 03 ‘LU dan 114 05’BT- 115 22’BT
v  Geografis :
Selatan ,barat ,dan timur berbatasan dengan Serawak ,utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan.
3.      Batas :
                         Utara : Laut Cina Selatan
                         Selatan,barat ,timur : Serawak
4.      Sumber Daya Alam :
                         Brunei Darussalam terkenal sebagai Negara pengekspor minyak bumi dan gas alam . Perekonomian bangsa itu tergantung pada hasil pertambangan itu.
Ladang minyak bumi  Brunei terdapat di Seria, lepas pantai Kuala Belait, Ampar ,dan Jerudong.
5.      Iklim :
a)   Berdasarkan letak astronmomisnya ,Brunei Darussalam beriklim tropis basah. Dengan iklim tropis basah ini,Brunei memiliki kelembapan dan curah hujantinggi spanjang tahun,dan tak pernah mengalami kekeringan.
b)   Berdasarkan keaadan alamnya,Brunei ditutupi oleh hutan hujan tropis. Hutan – hutan di sana banyak di tinggali oleh hewan – hawan khas pulau Kalimantan . Kekeyaan hutan hujan tropis di Brunei ditunjukan lagi dengan aneka jenis kayu seprti  jati ,uli , dan eboni , yang harga jualnya tinggi.
6.      Penduduk:
a)      Bangsa :Mayoritas melayu
b)      BAhasa Resmi : Bahasa Inggris
c)      Agama : Mayoritas islam
d)     Mata pencaharian :Pertambangan
e)      Bentuk pemerintahan : Kesultanan Islam
f)       Kepala Negara : Sultan Yang di Pertuan Agung.
Kepala pemintahan : Sultan Yang di Pertuan Agung

1 komentar: